กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการเทคนิคการถ่ายภาพและวาดภาพทางชีววิทยา : พันธุ์ไม้เมืองผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


จำนวนเงิน 20000 บาท

วันที่เสนอโครงการ วันที่ 14 มกราคม  พ.ศ. 2556    วันที่อนุมัติโครงการ วันที่ 25 มกราคม  พ.ศ. 2556


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^