กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการทางพุทธศาสนาผู้รับผิดชอบโครงการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

สังกัดคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


จำนวนเงิน 10000 บาท

ไม่ระบุวันที่เสนอโครงการ


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^