กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการการประกวดร้องลำกลอนเกี่ยวแคนผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


จำนวนเงิน 15000 บาท

ไม่ระบุวันที่เสนอโครงการ


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^