กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จัดตั้งวงหมอลำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.สุณีย์ สาธิตานันต์

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

สังกัดคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


จำนวนเงินไม่ระบุจำนวนเงิน

วันที่เสนอโครงการ วันที่ 01 สิงหาคม  พ.ศ. 2555    วันที่อนุมัติโครงการ วันที่ 01 สิงหาคม  พ.ศ. 2555


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^