กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เคมีตามรอยพุทธธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ศรินทร์ ทองธรรมชาติ

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


จำนวนเงินไม่ระบุจำนวนเงิน

วันที่เสนอโครงการ วันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2555    วันที่อนุมัติโครงการ วันที่ 09 ธันวาคม พ.ศ. 2555


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^