โบราณสถานและโบราณวัตถุใน จังหวัดมหาสารคาม   
ลำดับ ชื่อ ประเภท ที่ตั้ง
1 กู่มหาธาตุ หรือ ปรางค์กู่บ้านเขวา
โบราณสถาน
วาปีปทุม
2 กู่สันตรัตน์
โบราณสถาน
นาดูน
3 ศาลานางขาว
โบราณสถาน
นาดูน
4 กู่น้อย
โบราณสถาน
นาดูน
5 กู่บ้านแดง
โบราณสถาน
วาปีปทุม
6 วัดพุทธมงคล
โบราณสถาน
กันทรวิชัย
7 พระธาตุนาดูน
โบราณสถาน
นาดูน